O družbi

Naziv družbe: MKA NEPREMIČNINE d.o.o.
Sedež družbe: Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana
Ident.št. za DDV: SI12136476
Matična številka: 2252252000
Poslovni račun: 02011-0256175462 Nova LB Ljubljana
Spletni naslov: http://www.mka.si
Elektronski naslov: [email protected]

Zavarovanje

Zavarovano imamo zavarovano odgovornost nepremičninskih posrednikov za škodo, ki jo zavarovanec zaradi strokovne napake povzroči naročniku storitve pri opravljanju registrirane dejavnosti ter zanjo odgovarja na podlagi zakona.

Zavarovalna vsota: 340.000 EUR
Št. police: OD40100017747

  • Tel. Št.: 01/436-01-91
  • GSM: 041/753-655
  • Faks: 01/436-01-94

Licence

Vsi nepremičninski posredniki v podjetju MKA nepremičnine d.o.o., imamo pridobljeno Licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika, pridobljeno pri Ministrstvu za okolje in prostor RS.